Urstjernet, Brandval / Kongsvinger OK


Målestokk 1:10 000, ekvidistanse 5m, utgitt 2010

Revidert og rentegnet i 2010 av Bob Haj, Petr Matula og Zdenek Lenhart.
Kun enkel revisjon av vegetasjon og stier/veier er gjennomført.


Ekstra informasjon

Nyhetsbrev

Abonner for å motta nyheter og endringer av åpningstider