Lomtjønna, Wing OK Trondheim


Målestokk 1:10 000, ekvidistanse 5m, utgitt 2010


Lettløpt skogsterreng sør for Wings klubbhus, Tømmerholt.

Synfart våren 2010 av Robert Micek, Jan Drbal, Zdenek Sokolar og Ales Hejna.

Kartet ble benyttet til mellomdistansen i Trondheim Open 2010.


Ekstra informasjon

Nyhetsbrev

Abonner for å motta nyheter og endringer av åpningstider