Estenstad, Wing OK Trondheim


Målestokk 1:10 000, ekvidistanse 5m, utgitt 2010

Kupert skogsterreng med svært mange stier og veier. Et typisk nærterreng rundt Wings klubbhus, Tømmerholt.

Synfart i 2010 (2009) av Robert Micek, Jiri Danek, Jan Drbal, Ales Hejna og Zdenek Sokolar.

Kartet ble benyttet til jaktstarten i Trondheim Open i 2010.


Ekstra informasjon

Nyhetsbrev

Abonner for å motta nyheter og endringer av åpningstider