Nardokrysset, Wing OK Trondheim


Målestokk 1:5 000, ekvidistanse 2,5m, utgitt 2010

Byområde ved E6 / Omkjøringsveien i Trondheim.
Det er mulig å passere motovei og store veier gjennom tuneller og over broer.

Kartet ble benyttet til sprinten i Trondheim Open 2010.

Kartet er en sammenstilling av de gamle skolekartene Sunnland og Nardo skole. Området i nord, Nissekollen, er nysynfart.
Kartet ble synfart / revidert av Ales Hejna våren 2010.


Ekstra informasjon

Nyhetsbrev

Abonner for å motta nyheter og endringer av åpningstider