Smidalen-Nidarvoll, Wing OK Trondheim


Målestokk 1:5 000, ekvidistanse 2,5m, utgitt 2010
Nærterreng ved E6/Omkjøringsveien i Trondheim

Synfart og rentegnet våren 2010 av Ales Hejna.
Kartet var besert på en kombinasjon av gamle skolekart og kommunalt kartverk.

Området ble benyttet til finalen i Trondheim Sprintcup 2010.




Ekstra informasjon

Nyhetsbrev

Abonner for å motta nyheter og endringer av åpningstider