Skjetnemarka, Melhus IL


Målestokk 1:10 000, ekvidistanse 5m, utgitt 2010
Søndre del av kartet er synfart og rentegnet  i 2010 av Robert Micek, Jan Drbal og Zdenek Sokolar.
(Nordre del er kartlagt tidligere)

Terrenget er grovkupert trønderterreng, svært krevende både teknisk og fysisk.


Ekstra informasjon

Nyhetsbrev

Abonner for å motta nyheter og endringer av åpningstider